Filmhome
Regisztráció
Nem:
Születési adatok:

Van facebook profilod?
Csatlakozz!

A Regisztrálok vagy a Regisztráció facebookkal gomb lenyomásával elolvastam és elfogadtam az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót!

A FilmHome.hu Szolgáltatás használatának feltételei

(„Szabályzat”)

1. A jelen Szabályzat határozza meg a FilmHome Szolgáltatás használatára vonatkozó szabályokat, valamint a Szolgáltatás használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

2. Minden Felhasználó köteles – a Szolgáltatás igénybevételének pillanatában - megismerkedni a „Szabályzattal” (továbbiakban: Szabályzat), s azt betartani. A Szabályzat elfogadásának hiánya egyenértékű a Szolgáltatás igénybevételéről való lemondással.

3. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükség van: Internet összeköttetésre és böngészőre, mely lehetővé teszi a számítógép illetve másféle berendezés képernyőjén történő honlap kivetítését és megtekintését.

4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás tartalmának egyoldalú módon történő megváltoztatására illetve módosítására, anélkül, hogy előzőleg ezekről a tervekről és a változtatások terjedelméről értesítené a Felhasználókat.

5. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Szolgáltatás szerzői jog által védett anyagokat, védjegyeket, logókat, grafikákat és egyéb anyagokat és fájlokat tartalmaz.

6. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Szabályzat módosítására, amennyiben szükség lenne a Szabályzat szövegének hozzáigazítására a hatályos jogszabályokhoz, a szolgáltatásnyújtás módjának módosítására, illetve egyéb okból kifolyólag, amiről értesíti majd a Felhasználót egy, a Szabályzat módosításáról szóló üzenetben, amit a Felhasználó e-mail címére küld el. A módosítások hatálybalépésének ideje az e-mail elküldésének időpontja vagy az adott e-mailben szereplő határidő. A módosításokról szóló közlemény a Szolgáltatás honlapján kerül közlésre a FilmHome menüpont alatt.

7. A jelen Szabályzat hatálybalépésének ideje a Szolgáltatás honlapján történő közlés időpontja.


A Szabályzatban használt kifejezések jelentése a következő:

Jelszó – egyedi jelszó, mely szám-, és/vagy betű kombinációból áll, s melyet a Felhasználó maga határoz meg a Szolgáltatásnál történő regisztrációnál, s mely Jelszó lehetővé teszi majd a Fiókhoz történő hozzáférést;

Fiók – a Szolgáltatás aloldala, melynek keretében adatgyűjtésre kerül sor a Felhasználónak nyújtott Szolgáltatások keretében

Üzemeltető – a FilmHome.hu üzemeltetője Üzemeltető a FilmHome Marketing és Online Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1095 Budapest, Soroksári út 115.; Cg. 01-09-283867; adószáma: 25588899-2-43, email: info@filmhome.hu;

Felhasználó – teljes cselekvőképességgel rendelkező személy, aki igénybe veszi a Szolgáltatást, s aki Fiókkal rendelkezik a FilmHome.hu oldalon belül, s aki fogyasztó státuszú, valamint olyan kiskorú, aki a törvényes képviselőjének beleegyezésével úgy döntött, hogy igénybe veszi az oldalt.


Elérhetőség minősége

A filmek és az oldal elérhetősége változhat az időtől és a földrajzi fekvéstől függően. A filmek és az oldal betöltés minősége változhat a számítógép és vevőkészülékek típusától függően, s ezt sok tényező befolyásolhatja, mint például a földrajzi fekvés, sávszélesség, és/vagy az Internet összeköttetés minősége. A Felhasználó kötelessége a jelen Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Internet csatlakozással kapcsolatos díjak megfizetése. Az Üzemeltető nem garantálja a berendezés Internet összeköttetés minőségét és nem nyilatkozik erről.


Garancia és a felelősség korlátozása

A FilmHome.hu honlap és a felhasználói interfész olyan formában érhetőek el, ami az adott pillanatban rendelkezésre áll. Az üzemeltető nem garantálja és nem biztosítja a weboldal szakadatlan és hibamentes használatát.


Az üzemeltető nem garantálja, hogy a FilmHome.hu honlapján elérhető adatok pontosak, teljesek és naprakészek. Az üzemeltető nem vállal semmiféle felelősséget a FilmHome.hu szolgáltatáson belül elérhető filmek szövegét és a felhasználói interfészen belül elérhető filmek leírását illetően. Az üzemeltető nem tesz semmiféle nyilatkozatot és nem garantálja, hogy a FilmHome.hu szolgáltatás használata során nem lesznek zavarok, nem történik adatvesztés, támadás, vírussal való fertőzés, meghibásodás, hackertámadás, a biztonsági előírások megsértése és egyéb betörés, s nem visel semmiféle felelősséget a fent említett esetekért. Semmiféle szóban illetve írásban történő információközlés a FilmHome.hu szolgáltatás illetve meghatalmazott képviselője által nem szolgálhat alapul kártérítési követelésnek az üzemeltetőval illetve  anya- vagy leány-vállalatával szemben. A üzemeltető, és bármely tisztségviselője, alkalmazottja illetve licencadója semmilyen esetben sem vonható felelősségre (egyedül illetve csoportosan) bármilyen véletlen, közvetlen vagy következményes vagy másodlagos káresetért, bármilyen fajta is legyen az, valamint a használat ellehetetlenüléséből, adatvesztésből, profitvesztésből, használatkiesésből, illetve nem vonható felelősségre olyan egyéb, kereskedelmi káresetből eredő káresetekért, akkor sem, ha tájékoztatva lettek a káreset fellépésének lehetőségéről, és akkor sem, ha a bármilyen elméleti felelősség terhelhetné őket, ami a FilmHome.hu honlapjának illetve a felhasználói interfész használatából ered illetve azzal összefügghet. Az üzemeltető nem ad semmiféle garanciát a FilmHome.hu szolgáltatás igénybevételét szolgáló berendezésekre és ezek kompatibilitására a szolgáltatással. Felhasználó tudomásul veszi, hogy FilmHome Kft. közleményeket, adminisztrációs üzeneteket küld Önnek.


Szerzői jog

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a filmhome.hu-re felhasználó által feltöltött tartalmak, hírek vagy videók a FilmHome.hu weboldal tulajdonát képezik. 

A FilmHome weboldalának használatával a felhasználó nem szerez az elérhető tartalmakra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhat fel az oldalon található semmiféle tartalmat, kivéve, ha arra a FilmHome Kft. engedélyt adott. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot az oldalon használt márkajelzések vagy emblémák használatára. 

A felhasználók által feltöltött tartalmakért a FilmHome Kft. semmiféle felelősséget nem vállal, ugyanakkor felülvizsgálhatja, blokkolhatja azok megjelenését, és bármikor törölheti a bejegyzést, vagy a bejegyzés felhasználójának felhasználói fiókját.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az oldal egyes tartalmai a nyugalom megzavarására alkalmas képi illetve hanganyagot tartalmazhatnak, valamint kiskorú felhasználók számára nem ajánlottak. A kiskorú felhasználók törvényes képviselői ezt kifejezetten tudomásul veszik.

Egyes Szolgáltatásaink lehetővé teszik az Ön számára tartalmak feltöltését, beküldéstárolását, küldését vagy fogadását. Amennyiben az ilyen tartalmakra vonatkozóan Önnek szerzői joga áll fenn, úgy szellemi tulajdonjogoknak Ön marad a jogosultja, azonban a feltöltéssel hozzájárul azoknak FilmHome általi felhasználására. A FilmHome semminemű felelősséget nem válla a feltöltött tartalmak szerzői jogával kapcsolatosan, de leveheti azokat (lásd fent.) Azaz, ami az Öné volt, az az Öné is marad.

Amikor feltölt, beküld, tárol, elküld vagy fogad tartalmakat a Szolgáltatásainkba vagy azokon keresztül, világszerte érvényes engedélyt ad a Google-nak (és a Google-lal együttműködőknek) az ilyen tartalmak felhasználására, hosztolására, tárolására, reprodukálására, módosítására, származékos művek létrehozására (így olyan művekre, amelyek fordítás, adaptálás vagy más módon történő módosítás eredményeképpen jöttek létre annak érdekében, hogy az Ön tartalma jobban megfeleljen a Szolgáltatásainkkal történő használatnak), megosztására, közzétételére, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére és terjesztésére. Az ebben az engedélyben biztosított jogok korlátozottak: a Szolgáltatásaink üzemeltetésére, hirdetésére és javítására, illetve új Szolgáltatások fejlesztésére vonatkoznak. Ez az engedély abban az esetben is érvényben marad, ha felhagy Szolgáltatásaink használatával (például a Google Térképre felvett vállalkozási adatok vonatkozásában). Egyes Szolgáltatások lehetővé tehetik, hogy az Ön által az adott Szolgáltatásra vonatkozóan megadott tartalmakhoz hozzáférjen, és azokat eltávolítsa. Ezenkívül egyes Szolgáltatásainkra olyan feltételek, illetve beállítások vonatkoznak, amelyek korlátozzák a mi hatáskörünket az Ön által az adott Szolgáltatásba beküldött tartalmak használatával kapcsolatban. A Szolgáltatásainkba küldött összes tartalom esetében győződjön meg arról, hogy rendelkezik minden szükséges jogosultsággal ahhoz, hogy ezt az engedélyt megadja nekünk.


 VIP tagság előnyei

Felhasználók az oldalon történő aktivitásuknak megfelelően VIP tagságban részesülhetnek. Ahhoz, hogy VIP tagok legyenek, együttesen az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük minden hónapban:

- havonta legalább 3 db topic (fórumtéma) indítása

- havonta legalább 10 db hozzászólás

- havonta legalább 10 db film értékelése

- havonta legalább 3 db kritika értékelése

- havonta legalábbi 5 db az oldalon található tartalom megosztása közösségi oldalon

- hírlevél feliratkozás


 A VIP felhasználók minden hónapban megtekinthetnek a FilmHome.hu oldalon 1 db filmet az INGYEN FILMEK menüpont alatt, valamint meghívást  kapnak egy forgalmazó premier előtti sajtóvetítésére az alábbiak szerint.


A VIP felhasználók a regisztrációt követően felkerülnek egy toplistára. A listán elfoglalt helyezésüket az határozza meg, hogy a többi felhasználó hogyan értékeli az általa írt kritikákat. A felhasználók a kritikáit kedvelhetik egy felfelé mutató ujjal, valamint kifejezhetik nem tetszésüket is egy lefelé mutató ujjal. Attól függően, hogy egy hány kedvelést valamint „nem kedvelést” kap, a felhasználó kritikájának lesz egy százalékos értéke. Ez az érték úgy jön ki, hogy a kedvelések számát elosztjuk a kedvelések valamint nem kedvelések összegével. A felhasználó neve mellett megjelenő százalékos érték az összes kritikájának a százalékos aránya. Azok a felhasználók, akik az adott hónapban, az összes kritikájuk százalékos arányát tekintve az első három helyen állnak a toplistán, a havi ingyen film mellett meghívást kapnak a forgalmazó premier előtti sajtóvetítésére is. A toplista minden hónap utolsó munkanapján zár 13.00 órakor.


FilmHome Kft. fenn tartja a jogot, hogy a VIP státusz elnyeréséhez tartozó aktivitások kritérium rendszerét, illetve a VIP státusszal járó kedvezményeket egyoldalúan módosítsa.


 A jelen szerződési feltételekből eredő vagy az ezekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jogvitára a Ptk és vonatkozó egyéb, hatályos magyar jogszabályok rendelkezési az irányadók. A jelen szerződési feltételekből eredő vagy az ezekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden követelés tárgyalására kizárólagosan a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak  és Ön és a FilmHome.hu alávetik magukat ezen bíróságok személyes joghatóságának.